welcome tinhocK1 website

Wednesday, 02/12/2020, 12:36 PM

Chào Guest

Login form

Đăng nhập:
mật khẩu:

Ẩn

Tán Gẫu

500

Bạn thấy web tinhoc K1 thế nào?

Rate my site
Total of answers: 108
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: chicken_design  
Forum » cộng nghệ thông tin » thiết kế web » thiết kế web bằng DW MX p3
thiết kế web bằng DW MX p3
quocdat11 Date: Wednesday, 27/08/2008, 3:16 PM | Message # 1
Nhóm: Removed

Giải thích các thuộc tính:
+ Sample: mẫu button cho bạn lựa chọn.
+ Style: danh sách các button có sẵn.
+ Button text: Bạn điền vào văn bản muốn xuất hiện trong button. Cũng như Flash text thì bạn chỉ có thể dùng được tiếng Việt VNI.
+ Font, size, link, target, bg color, save as: coi phần Flash text.
10. Các loại liên kết (link):

--------------------------------------------------------------------------------

a)Insert Email link:
Dùng để tạo 1 liên kết mà khi ta click vào, chương trình E-mail POP3 mặc định (VD như Outlook Express) sẽ chạy và xuất hiên 1 cửa sổ mới cho bạn nhập vào nôi dung rồi gửi đến đến địa chỉ trong liên kết.
Bạn có thể làm việc này bằng 2 cách:
+Trên Menu bar chọn Insert --} Email Link.
+ Trên Insert bar chọn Common --} Email link(biểu tượng hình lá thư)
Tại text box Text bạn diền vào đoạn văn bản muốn hiển thị.
+Tại text box E-Mail bạn điền vào địa chỉ mail liên kết dưới dạng như sau: mailto:name1@name2.com. Nên nhớ là giữa các ký tự 0 được có khoảng trắng
Insert Hyperlink:
Dùng để tạo 1 liên kết đến 1 trang web khác.
Bạn có thể làm việc này bằng 2 cách:
+ Trên Menu bar chọn Insert --} Hyperlink
+ Trên Insert bar chọn common --} Hyperlink (biểu tượng hình dây xích)
Giải thích các thuộc tính:
+ Text: Điền vào văn bản muốn hiển thị.
+ Link: Điền vào địa chỉ trang web lien kết.
+ Target: Xác định trang liên kết sẽ xuất hiện ở đâu (Xem chi tiết ở phần Insert Flash object)
+ Tab index: Xác định thứ tự ưu tiên khi bấm phím Tab trên bàn phím. VD như bạn có 3 liên kết A, B và C. A có tab index là 1, B là 2 và C là 3. Trong trình duyệt khi bạn bấm phím Tab thì lần lượt liên kết A, B, C sẽ được chọn.
+ Title: Tên của liên kết.
+ Access key: Gán phím tắt cho liên kết. Trong trình duyệt khi bạn bấm Alt+phím gán thì liên kết sẽ được chọn.
Insert Named Anchor:
Dùng để tạo liên kết ẩn bên trong trang web của bạn. Liên kết này 0 thấy được trong trình duyệt và dùng để di chuyển qua lại giữa các phần của trang web, rất thuận tiện nếu trang web của bạn là 1 văn bản dài và có nhiều phần nhỏ.
Cách thực hiện:
+ Trên Menu bar chọn Insert --} Named Anchor.
+ Trên Insert bar chọn Common --} Named Anchor ( biểu tượng hình cái mỏ neo)
+ Bấm tổ hợp phím: Ctrl+Alt+A.
Sẽ có 1 cửa sổ mới xuất hiện để bạn nhập vào tên của Anchor. Tên này sẽ được sử dụng để liên kết đến vị trí đặt Anchor.
Để có thể tạo 1 liên kết đến named anchor, bạn dủng 1 hyperlink như hường dẫn ở trên nhưng tại text box Link bạn nhập vào tên của name anchor dưới dạng: #name of anchor.
VD như để link tới anchor có tên start, bạn nhập vào text box Link như sau: #start.
11. Tạo frame trong trang web:

--------------------------------------------------------------------------------

Như các bạn đã biết thì frame được dùng để chia trang web ra thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô là 1 trang web riêng. Như vậy trang web dùng frame có thể gọi là 1 tập hợp các trang web mà mỗi frame là 1 trang web con.
Có 3 cách để tạo frame: .
+Khi tạo 1 văn bản mới, bạn chọn General --} Framesets. Sau đó bạn chọn kiểu framesets thích hợp.
+Tại Insert bar chọn Frames rồi chọn kiểu thích hợp.
+Trên Menu bar chọn Insert --} Frames rồi bạn cũng chọn lấy 1 kiểu thích hợp.
Khi save 1 trang web dùng frame thì mỗi frame được save thành 1 trang riêng biệt và có 1 thêm 1 trang để kết hợp các frame đó lại.Trang kết hợp được save đầu tiên rồi mới lần lượt đến các frame. Như vậy thực tế khi người dùng mở trang web có dùng frame thì thực tế họ đang mở cùng lúc nhiều trang web.
12. Tạo trang template cho website:

--------------------------------------------------------------------------------

Nếu bạn thiết kế 1 website có layout của các trang giống nhau, tôi nghĩ bạn nên dùng trang template cho website của bạn.
Để cho đơn giản, bạn hãy thiết kế 1 trang mà bạn dự định sẽ làm trang mẫu cho website của mình. Sau đó trên Menu bar chọn File --} Save as Template hoặc trên Insert bar chọn Templates --} Make template.
+ Tại drop down box “Site” bạn chọn website của trang template này.
+ Tại text box “Save as” bạn điền vào tên của trang template.

Tuy nhiên, 1 trang template mặc định của DW thì hoàn toàn 0 thể thay đổi được đối với 1 trang mới được tạo từ trang template. Để có thể thay đổi được, bạn cần phải tạo ra các Editable Region, mà có thể gọi nôm na là vùng sửa đổi. Bạn có thể tạo Editable Region đối với hình ảnh, văn bản, hoặc có thể cả table… Nói chung là mọi thứ. Để tạo Editable Region, bạn làm như sau: Đầu tiên là chọn hình ảnh, văn bản, table… muốn thay đổi sau này, tiếp theo bạn có thể làm như sau:
+ Trên thanh Menu bar chọn Insert --} Template Objects –} Editable Regions.
+ Trên thanh Insert bar bạn chọn Templates --} Editable Regions.
+ Bấm tổ hợp phím Ctrl+Alt+V.
1 cửa sổ mới sẽ xuất hiện cho bạn điền vào tên của Editable Region đó.
Để có thể tạo 1 trang mới từ trang template, bạn làm như sau:
Tại Menu bar bạn chọn New. 1 cửa sổ mới sẽ xuất hiện. Tiếp tục bạn chọn Templates --} trang template cần dùng.

 
Forum » cộng nghệ thông tin » thiết kế web » thiết kế web bằng DW MX p3
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: