welcome tinhocK1 website

Friday, 23/10/2020, 12:24 PM

Chào Guest

Login form

Đăng nhập:
mật khẩu:

Ẩn

Tán Gẫu

500

Bạn thấy web tinhoc K1 thế nào?

Rate my site
Total of answers: 108
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » cộng nghệ thông tin » Mạng Máy Tính » Cấu hình một DHCP server
Cấu hình một DHCP server
admin Date: Saturday, 15/08/2009, 3:51 PM | Message # 1
bạn sắp được nâng cấp
Nhóm: Administrators
Số bài đăng: 146
Reputation: 0
Trang thái: Offline
Tạo và cấu hình một Scope:
Scope là một khoảng IP hợp lệ mà ta đã xác định trên DHCP server và khoảng này dùng để cung cấp cho các client có yêu cầu thuê địa chỉ. (xin nói thêm một chút là bạn có thể sủ dụng netsh command để mà config cho DHCP, tuy hay nhưng mà hơi phức tạp, nếu bạn muốn tìm hiểu nó thì vào màn hình command (DOS) để tìm hiểu thêm).
Scope Options: bạn cũng có thể cấu hình một scope với các sự lựa chọn để mà một DHCP server có thể bổ sung thêm vào thông tin đi cng với địa chỉ IP cho thuê. Như là, bạn có thể cấu hình một scope để cung cấp default gateway. Thông tin có thể thay đổi này được gọi là một scope option.
Client Reservations: bạn cũng có thể cấu hình một scope để mà DHCP server thường xuyên cung cấp cho cùng một địa chỉ IP đến một máy cụ thể nào đó. Ví dụ như, bạn có thể giữ lại một IP address cho một máy và máy này cần có một địa chỉ IP cố định (như là DNS server hoặc là print server chẳng hạn), bởi vì các máy khác sẽ là cấu hình để connect tới DNS server bằng địa chỉ IP của DNS server này. Sự cung cấp địa chỉ IP lâu dài này được gọi là client reservations.

Kích hoạt một scope (Activating):
Sau khi bạn tạo một scope, nó vẫn chưa hoạt động (chưa thể cấp IP address) bạn phải kích hoạt nó. Để kích hoạt một scope, trong DHCP, right click vào cái scope mà bạn vừa mới tạo và click Activate.
(chú ý: để chắc rằng tấc cả các máy client nhận đúng thông tin cấu hình, bạn phải thiết lập các scope option cho đúng trước khi kích hoạt nó)

Cấu hình một scope với các option:
Bạn có thể cấu hình một scope để cung cấp các dạng thông tin cho DHCP lease. Ví dụ như là cấu hình một DHCP server và cung cấp cho nó địa chỉ của router để cho phép các client liên lạc được với nhau thông qua một subnet. Như bên trên, khi tạo một New Scope Wizard sẽ có các option để chọn như là router (Default Gateway), Domain name, DNS và WINS server.
(*)Các option được hỗ trợ bởi DHCP:
+ Địa chỉ IP của router: để cung cấp thông tin này, ta chỉnh 003 Router với IP address của một router mặc định. Router này thông thường được coi là một default gateway.
+ Địa chỉ IP của một hoặc nhiều tên DNS của các server có hiệu lực tới các client. Để cung cấp thông tin này, ta cấu hình 006 DNS Servers với IP address của một hoặc nhiều DNS server.
+ Tên miền của DNS: một tên miền DNS định nghĩa miền mà máy đó thuộc về. Các máy client có thể sử dụng thông tin này để update một DNS server. Để cung cấp thông tin này, cấu hình 015 DNS Domain Name với tên miền DNS đó.
+ Địa chỉ IP của một hay nhiều WINS server có hiệu lực tới các client: các client sử dụng một WINS server cho việc giải tên NETBIOS (Network Báic Input/Ouput System). Để cung cấp thông số này, cấu hình 044 WINS/NBNS Servers với một địa chỉ IP của một hay nhiều WINS server.
+ Sự giải tên từ NetBIOS qua TCP/IP: để đưa ra thông tin này, cấu hình 046 WINS/NBT node type với kiểu NetBIOS thích hợp. Kiểu giải tên xác định yêu cầu của các client sử dụng các server tên NetBIOS và sẽ broadcast đẻ giải tên từ tên NetBIOS sang IP address.
(*) Cấu hình việc thêm vào một scope option:
+ Mở DHCP từ Administrative Tools. Trong console tree, click vào tên của DHCP server mà bạn muốn thêm vào scope options.
+ Trong phần mở rộng của console tree, click vào Scope Options, và click Configure Options.
+ Trong hộp thoại Scope Options, trên General tab, trong hộp Available Options, chọn check box đến bên trái option mà bạn muốn.
+ Trong hộp Data entry, xác định thông tin cấu hình thích hợp cho option.
(*) Cố định một địa chỉ IP cho các client:
Tại sao cần phải cố định một IP address cho một client? Điều này là cần thiết?
Bạn cấu hình một địa chỉ cố định cho các client để giữ lại một địa chỉ xác định cho một máy DHCP client để mà các máy clien thường xuyên có cùng một địa chỉ. Ví dụ, bạn muốn cố định một IP address cho một máy làm Printer server hay là web server chẳng hạn.
(chú ý: nếu mà trong mộ hình mạng của mình có nhiều hơn một DHCP server thì bạn phải cấu hình địa chỉ cố định đó cho DHCP client đó ở mỗi DHCP server. Điều này ngăn chặn việc client nhận được địa chỉ IP khác từ một DHCP server khác.)
Để cấu hình một địa chỉ cố định cho một client:
+ Mở DHCP từ Administrative Tools menu. Trong nhánh console, mở rộng server mà bạn muốn config, mở rộng scope mà bạn muốn thêm vào đó một địa chỉ cố định và sau đó click và Reservations
+ Right click vào Reservation và click vào New Reservation. Trong hộp thoại New Reservation, trong Reservatopm name, nhập tên để xác nhận client đó (tên gì cũng được, nhatrangriver chẳng hạn).
+ Trong hộp IP address. đánh vào địa chỉ IP mà bạn muốn giữ lại cho một client. (ví dụ: 192.168.1.111 chẳng hạn)
+ Trong hộp MAC address, đánh vào địa chỉ MAC (Media Access Control) của card mạng của client mà mình muốn giữ lại IP cho client đó. (cái này mình đã đề cập trong phần 2 rồi, nhưng nhớ là bỏ mấy đấu "-" đi, ví dụ địa chỉ MAC là: 00a024e2b01a, và nhớ đánh chính xác MAC address nếu muốn giữ lại IP address cho đúng client)
+ Trong hộp Comment, đánh một lời chú thích cho client đó (ví dụ: This is Web server)
+ Trong hộp Supported types, click chọn phương pháp mà client sử dụng, và sau đó click vào Add. (ở đây BOOTP được dùng khi các client không thuộc về dòng hệ điều hành của Microsoft, ví dụ như khi bạn muốn Remote Installation Services (RIS) (cài đặt các dịch vụ từ xa) thì bạn sẽ phải sử dụng BOOTP thay vì DHCP.)

 
Forum » cộng nghệ thông tin » Mạng Máy Tính » Cấu hình một DHCP server
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: