welcome tinhocK1 website

Friday, 23/10/2020, 11:55 AM

Chào Guest

Login form

Đăng nhập:
mật khẩu:

Ẩn

Tán Gẫu

500

Bạn thấy web tinhoc K1 thế nào?

Rate my site
Total of answers: 108
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » cộng nghệ thông tin » Mạng Máy Tính » giới thiệu Các Địa Chỉ IP
giới thiệu Các Địa Chỉ IP
thulinhrong Date: Wednesday, 18/02/2009, 1:56 PM | Message # 1
cố lên
Nhóm: manager group
Số bài đăng: 37
Reputation: 0
Trang thái: Offline
Địa chỉ IP (Internet Protocol Addres): Số này là một số độc quyền tất cả các thiết bị công nghệ thông tin (máy in, định tuyến, modem, et al) sử dụng mà xác định và cho phép họ khả năng giao tiếp với nhau trên một máy tính mạng.Có một tiêu chuẩn giao tiếp đó được gọi là một tiêu chuẩn Giao thức Internet (IP). Trong điều kiện laymans nó cũng giống như địa chỉ nhà của bạn. Để bạn nhận được thư ở nhà snail việc gửi bên phải có đúng địa chỉ gửi thư của bạn (địa chỉ IP) của bạn trong thị trấn (mạng), hoặc bạn không nhận được hóa đơn, phiếu giảm giá pizza hoặc hoàn lại tiền thuế của bạn. Điều này cũng đúng cho tất cả các thiết bị trên mạng Internet. Nếu không có địa chỉ cụ thể này, thông tin không thể nhận được. Các địa chỉ IP có thể là vĩnh viễn được giao cho một Thư điện tử phục vụ kinh doanh / máy chủ hoặc một nhà cư dân thường trú hoặc tạm thời, từ hồ bơi của các địa chỉ có sẵn (lần đầu tiên đến đầu tiên phục vụ) từ Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Một số thường trú có thể không có sẵn trong tất cả các lĩnh vực và có thể chi phí bổ sung do đó hãy chắc chắn yêu cầu của quý vị cung cấp dịch vụ internet.

Hệ thống Tên miền (DNS): Điều này cho phép các địa chỉ IP sẽ được dịch sang chữ. Nó là dễ dàng hơn nhiều cho chúng tôi nhớ một từ hơn một loạt các số điện thoại. Điều này cũng đúng cho các địa chỉ email.
Ví dụ, nó được dễ dàng hơn nhiều cho bạn cần nhớ một địa chỉ trang web như tên whatismyip.com hơn là để tưởng nhớ 192.168.1.1 hoặc trong trường hợp đó là thư điện tử dễ dàng hơn nhiều để nhớ email@somedomain.com email@192.168 hơn. 1,1

Địa chỉ IP động: Một địa chỉ IP có nghĩa là không phải tĩnh và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Địa chỉ IP này được cấp cho bạn từ một hồ bơi cho các địa chỉ IP của ISP của bạn hay DHCP Server. Điều này là dành cho một số lượng lớn khách hàng mà không yêu cầu cùng một Địa chỉ IP tất cả các thời gian khác nhau cho một lý do. Máy tính của bạn sẽ tự động nhận được con số này là các bản ghi trên nó vào mạng và tiết kiệm cho bạn gặp rắc rối về để biết thông tin chi tiết về việc cụ thể cấu hình mạng. Con số này có thể được chỉ định cho mọi người bằng cách sử dụng một kết nối quay số, không dây và các kết nối internet tốc độ cao. Nếu bạn cần để chạy máy chủ thư điện tử riêng của bạn hoặc máy chủ trang web, nó sẽ là tốt nhất để có một IP tĩnh.

Static IP Address:
An IP address that is fixed and never changes. This is in contrast to a dynamic IP address which may change at any time. Most ISP's a single static IP or a block of static IP's for a few extra bucks a month.

IP phiên bản 4: Hiện nay được sử dụng bởi hầu hết các thiết bị mạng. Tuy nhiên, với nhiều hơn và nhiều hơn nữa các máy tính truy cập internet, các địa chỉ IPv4 đang chạy ra một cách nhanh chóng. Giống như trong một thành phố, các địa chỉ đã được tạo ra cho các khu phố mới, nhưng, nếu khu vực của bạn nhận được quá lớn, bạn sẽ phải ra toàn bộ một hồ bơi của các địa chỉ mới. IPv4 là địa chỉ giới hạn cho các 4294967296.

IP phiên bản 5: Đây là một thử nghiệm cho các giao thức dựa trên hệ thống UNIX. Trong giữ với tiêu chuẩn UNIX (một máy tính hệ điều hành) phát hành công ước, tất cả các số lẻ được coi là phiên bản thử nghiệm. Đó là không bao giờ để được sử dụng bởi công chúng.

IP phiên bản 6: thay thế cho lão hóa IPv4. Các ước tính số lượng độc đáo cho các địa chỉ IPv6 là 340282366920938463463374607431768211456 hoặc 2 ^ 128.

Các địa chỉ cũ và hiện tại đã được viết theo tiêu chuẩn này:
192.168.100.100 những phương pháp mới để có thể được ghi những cách khác nhau, nhưng có nghĩa là cùng một và được tất cả các hợp lệ:
English

>
Vietnamese

swap
Translate

* 1080:0000:0000:0000:0000:0034:0000:417A

* 1080:0:0:0:0:34:0:417A

* 1080::34:0:417A

 
Forum » cộng nghệ thông tin » Mạng Máy Tính » giới thiệu Các Địa Chỉ IP
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: