welcome tinhocK1 website

Friday, 23/10/2020, 11:26 AM

Chào Guest

Login form

Đăng nhập:
mật khẩu:

Ẩn

Tán Gẫu

500

Bạn thấy web tinhoc K1 thế nào?

Rate my site
Total of answers: 108
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » cộng nghệ thông tin » PHP & MySQL » Giới thiệu - Sơ lược về ngôn ngữ PHP (Bài 4 & Bài 5)
Giới thiệu - Sơ lược về ngôn ngữ PHP
admin Date: Monday, 13/04/2009, 10:52 PM | Message # 1
bạn sắp được nâng cấp
Nhóm: Administrators
Số bài đăng: 146
Reputation: 0
Trang thái: Offline
Bài 4 - Biểu thức

Biểu thức là nền tảng quan trọng của PHP. Hầu như mọi thứ bạn ghi trong file php đều là biểu thức. Nói một cách đơn giản, bất cứ cái gì mang 1 giá trị nào đó đều có thể là 1 biểu thức. Ta xét câu lệnh đơn giản sau:
$a = 5;
Ở đây 5 là một biểu thức, kết của của biểu thức này là giá trị 5, và kết quả này được gán cho biến $a.
$b = $a;
Ở đây $a lại là 1 biểu thức, giá trị của $a được gán cho biến $b.

Biểu thức trong PHP có thể phức tạp hơn thế, happy ví dụ:
$a = 1;
$b = 2;
$c = 3;
$d = $a + $b + $c;


Bài 5 - TOÁN TỬ

Toán tử kết hợp các giá trị hoặc biểu thức lại với nhau và tạo ra một giá trị mới. Ví dụ trong biểu thức 1+2 thì + là toán tử kết hợp hai giá trị 1 và 2 lại với nhau tạo ra giá trị mới là 3.

Các toán tử trong PHP được chia thành 3 nhóm:

Các toán tử áp dụng trên 1 giá trị, ví dụ như toán tử ++ hoặc --
Các toán tử kết hợp 2 hoặc nhiều giá trị, ví dụ như toán tử +, -, *, /
Toán tử ?: dùng để chọn 1 trong 2 giá trị tuỳ thuộc vào 1 điều kiện cho trước

 
Forum » cộng nghệ thông tin » PHP & MySQL » Giới thiệu - Sơ lược về ngôn ngữ PHP (Bài 4 & Bài 5)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: